Gans va Gertel (Yangi yil )

Shan 18.12.2021 12:30 - Ysh 9.01.2022 17:30

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

UZS 50 000 - 100 000

Chiptalar qaytarib olinmaydi.


Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 18 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 18 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 18 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 19 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 19 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 19 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Sotildi
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 23 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 23 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Sotildi
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 23 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 24 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 24 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 24 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 25 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 25 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 25 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 26 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 26 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 26 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 28 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 28 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 28 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 29 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 29 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 29 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 30 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 30 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 30 Dek 2021
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 1 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 1 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 1 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 2 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 2 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 2 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 4 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 4 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 4 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 5 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 5 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 5 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 6 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 6 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 6 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 7 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 7 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 7 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 8 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 8 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 8 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
12:30, 9 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
14:30, 9 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (Rus) (3+)
16:30, 9 Ynv 2022
50 000 - 100 000 UZS

Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark

Xarid qilish
Tadbir Til O`tkazish joyi Narx
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 18 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 18 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 18 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 19 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 19 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 19 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Sotildi
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 23 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 23 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Sotildi
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 23 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 24 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 24 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 24 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 25 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 25 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 25 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 26 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 26 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 26 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 28 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 28 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 28 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 29 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 29 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 29 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 30 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 30 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 30 Dek 2021
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 1 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 1 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 1 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 2 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 2 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 2 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 4 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 4 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 4 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 5 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Gertel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 5 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 5 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 6 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 6 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 6 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 7 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 7 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 7 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 8 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 8 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 8 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 12:30, 9 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 14:30, 9 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish
Gans va Grеtel (Yangi yil ) (3+) Rus 16:30, 9 Ynv 2022
Teatr - "Silk Route" qo'g'irchoq studiyasi Ekopark
50 000 - 100 000 UZS Xarid qilish

Faqat qo'g'irchoq teatriga va faqat yangi yil bayramlarida Santa Klaus Yevropaning o'zidan muhim sirli ishlar bilan sayohat qiladi! Va yolg'iz emas, balki uning sodiq yordamchilari - Elflar bilan. Axir, ma'lum bo'lishicha, yovuz Grinch yana eskisini olib, hammaning bayramini buzishni rejalashtirgan. Ammo biz bunga yo'l qo'ymaymiz!

 

Ayni paytda, biz uzoq vaqtdan beri tanish bo'lgan yigitlar - Hans va Gretel - yangi sarguzashtlarni kutib olish uchun yo'lga chiqishdi. Faqat hozir qishki o'rmonda va siz bilganingizdek, qishda bu ancha xavfli ...

 

Hans yana nima qiladi va bu safar Gretel uni qanday qutqaradi?

Foydali ma`lumot
Yosh chegarasi:
3+ yoshdan
Til:
Русский
Tadbirning davomiyligi:
18 Dek 12:30 - 13:30
18 Dek 14:30 - 15:30
18 Dek 16:30 - 17:30
19 Dek 12:30 - 13:30
19 Dek 14:30 - 15:30
19 Dek 16:30 - 17:30
23 Dek 12:30 - 13:30
23 Dek 14:30 - 15:30
23 Dek 16:30 - 17:30
24 Dek 12:30 - 13:30
24 Dek 14:30 - 15:30
24 Dek 16:30 - 17:30
25 Dek 12:30 - 13:30
25 Dek 14:30 - 15:30
25 Dek 16:30 - 17:30
26 Dek 12:30 - 13:30
26 Dek 14:30 - 15:30
26 Dek 16:30 - 17:30
28 Dek 12:30 - 13:30
28 Dek 14:30 - 15:30
28 Dek 16:30 - 17:30
29 Dek 12:30 - 13:30
29 Dek 14:30 - 15:30
29 Dek 16:30 - 17:30
30 Dek 12:30 - 13:30
30 Dek 14:30 - 15:30
30 Dek 16:30 - 17:30
1 Ynv 12:30 - 13:30
1 Ynv 14:30 - 15:30
1 Ynv 16:30 - 17:30
2 Ynv 12:30 - 13:30
2 Ynv 14:30 - 15:30
2 Ynv 16:30 - 17:30
4 Ynv 12:30 - 13:30
4 Ynv 14:30 - 15:30
4 Ynv 16:30 - 17:30
5 Ynv 12:30 - 13:30
5 Ynv 14:30 - 15:30
5 Ynv 16:30 - 17:30
6 Ynv 12:30 - 13:30
6 Ynv 14:30 - 15:30
6 Ynv 16:30 - 17:30
7 Ynv 12:30 - 13:30
7 Ynv 14:30 - 15:30
7 Ynv 16:30 - 17:30
8 Ynv 12:30 - 13:30
8 Ynv 14:30 - 15:30
8 Ynv 16:30 - 17:30
9 Ynv 12:30 - 13:30
9 Ynv 14:30 - 15:30
9 Ynv 16:30 - 17:30