Ур тўқмоқ (премьера)

Сб 17.12.2022 13:00

Mehribon Chol tutqun boʼlgan Laylakni xalos etadi va buning evaziga Laylak uni munosib mukofotlaydi. Аmmo ziqna Soliqchi ayyorlik bilan Laylakoy bergan sovalarga ega chiqadi, tabiiyki, bu qilmishlari uchun u oʼz jazosini oladi. Zero, har kim oʼz mehnatiga yarashasini olishi kerak, birovning moliga koʼz olaytirish esa yaxshilikka olib kelmaydi.

Полезная информация
События могут посещать:
С 3 лет
Информация по возврату:
В случае переноса или отмены мероприятие, возврат осуществляется в течении 14 рабочих дней