Qaytarish va almashtirish

  • Chiptaning qaytarib olinishi uchun belgisi mavjud bo`lishi kerak va tashkilotchilar tomonidan nazarda tutilgan tadbir sahifasida belgilangan qoidalarga muvofiq tarzda amalga oshiriladi. Tegishli belgi bo'lmagan hollarda chipta qaytarib olinmaydi.
  • Tadbir boshlanishidan 24 soat yoki undan kamroq vaqt avval, chipta qaytarib olinmaydi yoki almashtirilmaydi. Yo'qotilgan chiptalar tiklanmaydi.
  • Korporativ chiptalar qaytarib olinmaydi.
  • Yo'qotilgan chiptalar tiklanmaydi.